Ysgol Gymraeg Bryn y Môr

Blynyddoedd Cynnar | Blynyddoedd 1 a 2 | Blynyddoedd 3 a 4 | Blynyddoedd 5 a 6 |
Digwyddiadau | Dyddiadau'r Tymor |
Eisteddfod | Chwaraeon | Cystadlaethau |

Dyddiadau'r Tymor

DIGWYDDIADAU TYMOR Y NADOLIG 2008

Mae Tymor y Nadolig yn golygu trefnu llawer o ddigwyddiadau cyffrous. Dyma rhai dyddiadau sy' wedi eu trefnu eisoes:

Dyddiad Digwyddiadau
9.9.08 Nofio Blwyddyn 5 Bob dydd Mawrth tan hanner tymor
10.9.08 Gwersi Gymnasteg Blwyddyn 5 a 6 bob Dydd Mercher tan hanner tymor
11.9.08 Chwaraeon Blwyddyn 3 a 4 bob dydd Iau tan hanner tymor
11.9.08 Taith Gerdded yr Iau – prynhawn
17.9.08 Noson Rhieni i Flwyddyn 6 Gwyr
18.9.08 Noson Groesawi:
5.30 – Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 a 2
6.00 – Blwyddyn 3 a 4
6.30 - Blwyddyn 5 a 6
22.9.08 Blwyddyn 2 (Mrs C Williams) Parc yn y bore
Blwyddyn 1 (Miss K Griffiths) Parc yn y prynhawn
24.9.08 Blwyddyn 1 a 2 (Mrs J Richards) Parc yn y bore
Dosbarth Derbyn (Miss K Roberts) Parc yn y prynhawn
29.9.08 Scholastic Books yn yr ysgol tan Dydd Gwener 3.10.08
1.10.08 Blwyddyn 1 a 2 Sain Ffagan
10.10.08 Gwasanaeth Dosbarth Miss Rhian Jones 9.30
17.10.08 Gwasanaeth Dosbarth Mr Rhys Jones 9.30
24.10.08 Gwasanaeth Dosbarth Miss Linda Williams 9.30
27.10.08 – 31.10.08 HANNER TYMOR
4.11.08 Nofio Blwyddyn 4 bob Dydd Mawrth tan diwedd tymor
5.11.08 Gwersi Gymnasteg Blwyddyn 3 a 4 bob Dydd Mercher tan diwedd tymor.
6.11.08 Chwaraeon Blwyddyn 5 a 6 bob dydd Iau tan diwedd tymor
5.12.08 Cyngerdd Côr, Eglwys Pantygwydr
9.12.08 a'r 10.12.08 Cyngerdd Nadolig Derbyn, Bl. Un a Dau yn y prynhawn
11.12.08 Cyngerdd Nadolig yr Iau yn yr hwyr
12.12.08 Cyngerdd Nadolig Meithrin yn y bore
19.12.08 DIWEDD TYMOR
6.1.09 DECHRAU TYMOR GWANWYN 2009

SCHOOL EVENTS CHRISTMAS TERM 2008

The Christmas Term means that many exciting events have been organised. Here are some of the events that have been arranged to date:

Dyddiad Digwyddiadau
9.9.08 Swimming year 5 every Tuesday until half term
10.9.08 Gymnastic Lessons years 5 and 6 every Wednesday until half term
11.9.08 Games - Years 3 and 4 every Thursday until half term.
11.9.08 Sponsored Walk – Juniors - afternoon
17.9.08 Parents Evening Year 6 Gwyr
18.9.08 Welcome Evening
5.30 – Reception Class, Years 1 and 2
6.00 – Years 3 and 4
6.30 – Years 5 and 6
22.9.08 Year 2 (Mrs C Williams) to visit Park in the morning
Year 1 (Miss K Griffiths) to visit Park in the afternoon
24.9.08 Years 1 and 2 (Mrs J Richards) to visit Park in the morning
Reception Class (Miss K Roberts) to visit Park in the afternoon
29.9.08 Scholastic Books in school until Friday 3.10.08
1.10.08 Years 1 and 2 St Fagans
10.10.08 Class Assembly- Miss Rhian Jones 9.30
17.10.08 Class Assembly- Mr Rhys Jones 9.30
24.10.08 Class Assembly Miss Linda Williams 9.30
27.10.08 – 31.10.08 HALF TERM
4.11.08 Swimming year 4 every Tuesday until term end
5.11.08 Gymnastic Lessons years 3 and 4 every Wednesday until term end
6.11.08 Games Years 5 and 6 every Thursday until term end
5.12.08 Choir Concert - Pantygwydr Church
9.12.08 and 10.12.08 Reception, Years  1 and 2 Christmas service – afternoon
11.12.08 Juniors Christmas service – evening
12.12.08 Nursery Christmas service – morning
19.12.08 END OF TERM
6.1.09 START OF SPRING TERM

 

 

Hafan | Home | Cysylltwch | Contact Us | ©2007 Ysgol Gymraeg Bryn y Môr