Ysgol Gymraeg Bryn y Môr

Blynyddoedd Cynnar | Blynyddoedd 1 a 2 | Blynyddoedd 3 a 4 | Blynyddoedd 5 a 6 |
Digwyddiadau | Dyddiadau'r Tymor |
Eisteddfod | Chwaraeon | Cystadlaethau |

Hafan

Neges y Pennaeth

Croeso i wefan YGG Bryn y Môr. Rydym yn falch iawn ohoni ac yn gobeithio'n fawr y gwnewch chi ei mwynhau hefyd. Cewch amrywiaeth eang o wybodaeth am yr ysgol ar y safle hwn, gan gynnwys dyddiadau pwysig, newyddion a thudalennau dosbarth. Bwriad y wefan yw gwella'r cyswllt rhwng YGG Bryn y Môr a'r cartref, y gymuned a thu hwnt. Syrffio hapus i chi gyd!

Headteacher's Message

Welcome to Ysgol Gymraeg Bryn y Mor's website. We are very pleased to introduce our website and hope that you will also benefit from using it. You will be able to access a wide variety of information about the school on this site, such as important dates, news and class pages. The aim of the website is to strengthen the connection between YGG Bryn y Mor, the home, the community and further afield. Happy surfing to you all!

Hafan | Home | Cysylltwch | Contact Us | ©2007 Ysgol Gymraeg Bryn y Môr