Ysgol Gymraeg Bryn y Môr

Blynyddoedd Cynnar | Blynyddoedd 1 a 2 | Blynyddoedd 3 a 4 | Blynyddoedd 5 a 6 |
Digwyddiadau | Dyddiadau'r Tymor |
Eisteddfod | Chwaraeon | Cystadlaethau |

Eisteddfod

Eisteddfod 2007

Cynhelir yr Eisteddfod Gylch ar y 9fed o Fawrth yn Ysgol Gyfun Bryntawe a'r Eisteddfod Sir ar y 24ain o Fawrth yn Theatr y Princess Royal Port Talbot.

Pob lwc i bawb sy'n cystadlu!

2007 Eisteddfod

The 'Eisteddfod Gylch' will be held at Bryntawe School on th 9th of March, and the County Eisteddfod will take place on the 24th March ac the Princess Royal Theatre Port Talbot.

We wish everyone the best of luck!

Canlyniadau Celf a Chrefft / Art and Craft Results

Gwaith Lluniadu 2D Bl 2 ac iau:

1af Molly Harris-John

2il Gwen Thomas

3ydd Rhian Hutchings

Gwaith Lluniadu 2D Bl 5 a 6

1af Gareth Goss

Gwaith Creadigol 2D Bl 2 ac iau

2il Dilwen Pitt

3ydd Pedr Davies

Gwaith Creadigol 3D Bl 5 a 6

2il Alys Roberts

Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl 5 a 6

1af Grwp Rhian Jones

2il Grwp Tiana

3ydd Grwp Rhodri

Print Lliw Bl 2 ac iau

1af Katia Evans

2il Davis Jones

Printiau lliw Bl 2 ac iau

1af Elis Richards

Graffeg Cyfrifiadurol Bl2 ac iau

1af Diwen Pitt

2il Katia Evans

3ydd Daisy White

Pyped - Bl 2 ac iau

1af Daniel Osborne

Argraffu Bl 2 ac iau

1af Manon Rosser

3ydd Abigail Singh

 

Hafan | Home | Cysylltwch | Contact Us | ©2007 Ysgol Gymraeg Bryn y Môr