Ysgol Gymraeg Bryn y Môr

Blynyddoedd Cynnar | Blynyddoedd 1 a 2 | Blynyddoedd 3 a 4 | Blynyddoedd 5 a 6 |
Digwyddiadau | Dyddiadau'r Tymor |
Eisteddfod | Chwaraeon | Cystadlaethau |

Digwyddiadau

Ceir rhestr o ddigwyddiadau'r tymor ar dudalen 'Dyddiadau'r Tymor'

Llongyfarchiadau! Mae'r ysgol wedi ennill safon "Buddsoddwyr Mewn Pobl" unwaith yn rhagor. Da iawn bawb!

A list of the term's events can be found on the 'Term's Dates' page.

Congratulations! The school has once again achieved the "Investors in People" Standard. Well done to all the staff!

 

Hafan | Home | Cysylltwch | Contact Us | ©2007 Ysgol Gymraeg Bryn y Môr