Ysgol Gymraeg Bryn y Môr

Blynyddoedd Cynnar | Blynyddoedd 1 a 2 | Blynyddoedd 3 a 4 | Blynyddoedd 5 a 6 |
Digwyddiadau | Dyddiadau'r Tymor |
Eisteddfod | Chwaraeon | Cystadlaethau |

Cystadlaethau

Cystadleuaeth Dathlu Diwrnod Amgylchedd y Byd

Yn ddiweddar, cymerodd yr ysgol ran mewn cystadleuaeth i ddathlu "Diwrnod Amgylchedd y Byd." Roedd yn rhaid creu coeden allan o hen wrthrychau a'i orchuddio ag addewidion i gymryd mwy o ofal o'r amgylchedd.

Celebrating World Environment Day

The school recently took part in a competition to celebrate "World Environment Day." We created a tree from old unwanted objects and decorated it with promises to take more care of the environment.

Hafan | Home | Cysylltwch | Contact Us | ©2007 Ysgol Gymraeg Bryn y Môr