Ysgol Gymraeg Bryn y Môr

Blynyddoedd Cynnar | Blynyddoedd 1 a 2 | Blynyddoedd 3 a 4 | Blynyddoedd 5 a 6 |
Digwyddiadau | Dyddiadau'r Tymor |
Eisteddfod | Chwaraeon | Cystadlaethau |

Y Blynyddoedd Cynnar

Tymor yr Haf 2007
Digwyddiadau’r Tymor

Ar ddechrau’r tymor buom yn ymweld â Garej D & W Thomas, Clydach.

Dysgon ni lawer am waith mecanic ac am werthu ceir newydd. Hoffwn ddiolch yn fawr i Mr Thomas am ein tywys o amgylch y garej a threfnu i ni weld sut mae newid teiar car. Er hynny, gobeithiwn eu bod nhw yn hoff o gystadleuaeth, oherwydd aethon ni yn ôl i’r dosbarth a sefydlon ni fusnes ein hunan, sef, Garej Glan y Môr!

Garddio - Y wybodaeth ddiweddaraf!

Mae’r ffa a’r pys yn tyfu’n arbennig o dda. Mae’n amlwg bod llawer o fysedd gwyrdd yn ein plith yn y Dosbarth Derbyn!

The Term’s Events

At the beginning of the term we visited D & W Thomas’ Garage, Clydach.

We learnt a lot about the mechanic’s job and selling new cars. We would like to thank Mr Thomas for guiding us around the garage and arranging for us to see how to change a car tyre. I do hope however, that they are not afraid of a little competition as we then, went back to the classroom and started our own business- Glan y Môr Garage!

Gardening Update- The beans and peas are growing very well. It’s obvious that we have many green fingers in the Reception Class!
Hafan | Home | Cysylltwch | Contact Us | ©2007 dafyddjames.co.uk