Ysgol Gymraeg Bryn y Môr

Blynyddoedd Cynnar | Blynyddoedd 1 a 2 | Blynyddoedd 3 a 4 | Blynyddoedd 5 a 6 |
Digwyddiadau | Dyddiadau'r Tymor |
Eisteddfod | Chwaraeon | Cystadlaethau |

Clwb yr Amgylchedd

COD AMGYLCHEDD BRYN-Y-MÔR

Rydym ni,
y plant a’r athrawon yn Ysgol Bryn-y-Môr,
yn addo i wneud ein gorau
i fod yn gyfeillgar i’r amgylchedd.
Fe fyddwn yn meddwl cyn defnyddio,
ac yn ailddefnyddio lle y gallwn.
Byddwn yn defnyddio y biniau gwyrdd ailgylchu,
yn gofalu am ardd yr ysgol,
yn rhoi sbwriel yn y biniau,
ac yn diffodd y golau a’r tapiau
ar ol eu defnyddio.
Mae gwneud gwahaniaeth i’r byd
yn bwysig iawn i ni.

 

 

Hafan | Home | Cysylltwch | Contact Us | ©2007 Ysgol Gymraeg Bryn y Môr