Ysgol Gymraeg Bryn y Môr

Blynyddoedd Cynnar | Blynyddoedd 1 a 2 | Blynyddoedd 3 a 4 | Blynyddoedd 5 a 6 |
Digwyddiadau | Dyddiadau'r Tymor |
Eisteddfod | Chwaraeon | Cystadlaethau |

Blynyddoedd 3 a 4

Tymor yr Haf 2007

Y Cwis Llyfrau
Eleni mae Ffion Lewis, Hannah Martin (Blwyddyn 3), Rosalind Jones a Tomos Morris (Blwyddyn 4) wedi cymryd rhan yng nghystadleuaeth y Cwis Llyfrau. Ar ôl ennill dwy rownd, maen nhw’n edrych ymlaen at fynd i gystadlu yn y Rownd Genedlaethol yn Aberystwyth ym mis Mehefin. Pob hwyl yn Aberystwyth!

Celf
Yn ystod y tymor rydyn ni wedi bod yn astudio paentiadau Kyffin Williams. Defnyddion ni baent trwchus a chyllell blastig i gael yr effaith iawn. Mae pob un yn edrych yn dda!


Y Clwb Stamps
Mae Clwb Stamps blwyddyn 3 a 4 yn cwrdd unwaith y mis. Dechreuodd y Clwb pan ddaeth tadcu Steffan a’i ffrindiau i siarad â ni am stampiau. Rydyn ni’n trafod hanes y stampiau mae’r aelodau’n dod fewn, yn eu gosod nhw i grwpiau ac yn dangos ein stampiau newydd i’n gilydd. Rydyn ni’n mwynhau’n fawr!

Summer Term 2007

Book Quiz
Ffion Lewis, Hannah Martin, Rosalind Jones and Tomos Morris are through to the final round of this year’s competition. They will be competing in the national round in Aberystwyth in June. We wish them well.

Art
This term, we have been studying the paintings of Kyffin Williams. We used thick paint and a plastic knife to achieve the desired effect.

The Stamp Club
The Stamp Club meets once a month. The Club started when Steffan’s grandfather came in to show us a wonderful collection. We enjoy looking at new stamps, putting them into groups and sharing them.

Hafan | Home | Cysylltwch | Contact Us | ©2007 Ysgol Gymraeg Bryn y Môr