Ysgol Gymraeg Bryn y Môr

Blynyddoedd Cynnar | Blynyddoedd 1 a 2 | Blynyddoedd 3 a 4 | Blynyddoedd 5 a 6 |
Digwyddiadau | Dyddiadau'r Tymor |
Eisteddfod | Chwaraeon | Cystadlaethau |

Blynyddoedd 1 a 2

Tymor yr Hydref 2008

Thema'r tymor: Cartrefi

Digwyddiadau'r Tymor

Mae'r tymor yma unwaith eto yn un cyffrous dros ben! Fel rhan o thema'r tymor mae'r tri dosbarth wedi sefydlu asiantaethau gwerthu tai yn ein dosbarthiadau. Cofiwch alw draw os ydych eisiau prynu neu werthu eich cartref!

Byddwn hefyd yn ymweld ag amgueddfa San Ffagan ar Hydref y 1af i astudio cartrefi'r gorffennol.

Mwy o newyddion a lluniau i ddilyn yn fuan!

Autumn Term 2008

Theme: Homes

Term's events

Once again this term is a very exciting one! We have created estate agencies in our classrooms this term. Remember to call in if you wish to sell or buy a new house!

We will also be visiting St Fagan's museum in Cardiff on October the 1st to learn about how homes and houses have changed over the years.

More news and pictures to follow shortly!

 


Hafan | Home | Cysylltwch | Contact Us | ©2007 Ysgol Gymraeg Bryn y Môr